menu

Tematyka

  • onkologia w audiologii
  • psychologia pacjenta niedosłyszącego
  • praktyczne wykorzystanie pomiarów in situ w pracy protetyka słuchu
  • logopedia w protetyce słuchu
  • wady rozwojowe twarzo-czaszki w aspekcie niedosłuchu
  • studia przypadków w protezowaniu niedosłuchów
  • farmakologia w protetyce słuchu
  • rola rodziców dzieci niedosłyszących i głuchych w procesie rehabilitacji zmysłu słuchu
  • zmysł równowagi u osób z ubytkami słuchu
  • zmysł słuchu i równowagi u dzieci niewidomych i niedowidzących
aktualizacja: 2019-04-08