menu

Program

czwartek, 28.03.2019 r.

08:00-09:00
Rejestracja uczestników
CKD (Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań)
09:00-09:40
Uroczyste otwarcie - CKD sala A
09:40-11:20
Sesja I - CKD sala A
Przewodniczący Sesji: Edward Hojan, Andrzej Obrębowski, Mariola Śliwińska-Kowalska
Czas trwania prezentacji 15 min + 5 min dyskusja
09:40-10:00
Charakterystyka ontogenezy układu słuchowego
Andrzej Obrębowski, Zofia Obrębowska (Poznań)
10:00-10:20
Tinnitus & Hyperacusis
Edward Hojan (Poznań)
10:20-10:40
Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem – nowe wyzwania
Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
10:40-11:00
Wiarygodność audiometrycznych badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym
Krzysztof Kochanek (Warszawa)
11:00-11:20
Słyszenie binauralne a lokalizacja dźwięku
Piotr Świdziński (Poznań)
11:20-11:40
Przerwa kawowa/zdjęcie
11:40-13:40
Sesja II - CKD sala A
Przewodniczący Sesji: Krzysztof Kochanek, Ewa Mojs, Jurek Olszewski
Czas trwania prezentacji 15 min + 5 min dyskusja
11:40-12:00
Psychologiczne uwarunkowania korzystania z aparatów słuchowych i urządzeń poprawiających słyszenie
Ewa Mojs (Poznań)
12:00-12:20
Słuchać a słyszeć - prawie robi wielką różnicę
Anna Sinkiewicz (Bydgoszcz)
12:20-12:40
Innowacyjny wzbudnik pola magnetycznego w leczeniu szumów usznych
Jurek Olszewski (Łódź)
12:40-13:00
Uwagi do profilaktyki zaburzeń słuchu
Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań)
13:00-13:20
Problem niedosłuchu u noworodków urodzonych przedwcześnie
Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań)
13:20-13:40
Rola mięśniowo-powięziowych punktów spustowych w występowaniu szumów usznych
Małgorzata Chochowska, Joanna Jutrzenka-Jesion (Poznań, Piła)
13:40-14:25
Lunch
14:25-15:10
Sesja Plakatowa - I Forum Młodych Badaczy CKD
Przewodniczący Sesji: Edward Hojan, Andrzej Obrębowski
1.
Programy automatyczne i manualne w aparatach słuchowych
Natalia Małolepsza, Dariusz Komar (Poznań)
2.
Współpraca aparatów słuchowych z telefonami
Mateusz Roszak, Dariusz Komar (Poznań)
3.
Analiza drgań czaszki wywołanych wibratorem kostnym (aparatem słuchowym na przewodnictwo kostne)
Marlena Strzelczyk, Anna Majewska, Weronika Kawałkiewicz (Poznań)
4.
Terapia szumów usznych - porównanie wybranych aplikacji mobilnych
Marta Waloch, Anna Majewska (Poznań)
5.
Porównanie parametrów akustycznych indywidualnych wkładek usznych w zależności od kształtu i materiału
Zuzanna Nowacka, Dorota Hojan-Jezierska, Marta Urbaniak-Olejnik (Poznań)
6.
Systemy opieki zdrowotnej w zakresie opieki nad ludźmi niedosłyszącymi w Europie
Anna Wiśniewska, Dorota Hojan-Jezierska (Poznań)
7.
Porównanie wyników pomiarów tympanometrii klasycznej u osób z prawidłowym słuchem z wykorzystaniem tympanometrów trzech różnych producentów
Teresa Pieszkur, Leszek Kubisz, Marta Urbaniak-Olejnik (Poznań)
8.
Rozwój technologii implantów ślimakowych i procesorów mowy na podstawie urządzeń firmy Cochlear
Justyna Lipińska, Maciej Stieler (Poznań)
9.
Badanie absorbancji i częstotliwości rezonansowej ucha środkowego za pomocą tympanometrii szerokopasmowej u pacjentów ze słuchem prawidłowym
Małgorzata Kaźmierczyk, Maciej Stieler (Poznań)
10.
Analiza zapisu fali I w badaniu ABR
Kamil Stec, Alicja Sekula (Poznań)
11.
Multidyscyplinarne podejście do leczenia i opieki nad dzieckiem niedosłyszącym
Mariola Lis, Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań)
12.
Tympanometria szerokopasmowa u osób prawidłowo słyszących w różnych grupach wiekowych
Łucja Zielińska, Piotr Świdziński (Poznań)
13.
Analiza i ocena pomiarów natężenia głosu u osób dorosłych
Adrianna Olszewska, Piotr Świdziński (Poznań)
14.
Próba oceny czasu wskazywania desygnatu u dzieci w zależności od poziomu natężenia bodźca
Ksymena Tomasik, Małgorzata Nowak, Michał Karlik (Poznań)
15.
Zasady maskowania w badaniach audiologicznych u chorych leczonych onkologicznie
Elżbieta Dudek, Piotr Pieńkowski (Poznań)
16.
Analiza wyników badań impedancji akustycznej w odniesieniu do stanu klinicznego pacjentów z nowotworami głowy i szyi
Dagmara Jarmuż, Anna Wegner (Poznań)
17.
Badanie świadomości potrzeby profilaktyki narządu słuchu w grupie uczniów szkół średnich
Beata Obiała, Anna Marcinkowska Gapińska, Manuela Schlaffke (Poznań)
18.
Rola rodziców i szkoły w procesie wychowania słuchowego u osób z uszkodzonym narządem słuchu
Natalia Kocyłowska, Daria Pełch (Lublin)
15:10-16:10
Sesja I - I Forum Młodych Badaczy - CKD sala A
Przewodniczący Sesji: Anna Sinkiewicz, Bożena Wiskirska-Woźnica, Katarzyna Wróblewska-Seniuk
Czas prezentacji 10 min
15:10-15:20
Porównanie metody potencjałów wywołanych z pnia mózgu oraz metody otoemisji akustycznych w badaniu przesiewowym u noworodków - pilotażowe badanie prospektywne
Dobrochna Naskręcka, Franek Borys, Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Jan Mazela, Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań)
15:20-15:30
Zaburzenia słuchu w zespole Smith-Lemli-Opitz - przegląd piśmiennictwa
Justyna Samorek, Wawrzyniec Loba, Teresa Matthews-Brzozowska (Poznań)
15:30-15:40
Ocena zmysłu słuchu i równowagi u osób niewidomych i słabowidzących z wykorzystaniem nagrań środowiskowych
Marta Urbaniak-Olejnik, Dorota Hojan-Jezierska (Poznań)
15:40-15:50
Kalibracja sygnałów akustycznych do pomiaru bezwzględnej lokalizacji dźwięku
Wawrzyniec Loba, Andrzej Mayer, Adam Dąbrowski, Dorota Hojan-Jezierska (Poznań)
15:50-16:00
Ocena zastosowania systemów wspomagających słyszenie u osób po 60 roku życia
Agata Kozakiewicz, A. Kubala-Owieśny, H. Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz (Bydgoszcz)
16:00-16:10
Dyskusja
16:20-18:20
Warsztaty - CKD
16:20-17:20
17:20-18:20
Igłoterapia sucha w leczeniu mięśniowo-powięziowych punktów spustowych odpowiedzialnych za występowanie szumów usznych - wybrane aplikacje kliniczne
Małgorzata Chochowska, Joanna Jutrzenka-Jesion - CKD sala C
16:20-17:20
17:20-18:20
Praktyczne wykorzystanie TSG i Bluetooth Low Energy w aparatach Interton Ready
Interton - CKD, sala biblioteczna
16:20-17:20
17:20-18:20
Diagnostyka obiektywna słuchu u dzieci i dorosłych
Dariusz Komar - CKD, sala biblioteczna
19:30
Bankiet

piątek, 29.03.2019

08:00-09:35
I Forum Młodych Badaczy - Sala A
08:00-08:45
Ekspert ZUS wyjaśnia: jakie są prawa i obowiązki osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz czym jest PUE, „mały ZUS”, e-Akta
Bożena Jaszczur (ZUS)
08:50-09:35
Kształtowanie wizerunku w sieci
Agnieszka Wnuk (Fundacja Rozwoju Talentów)
09:40-11:40
Sesja III - CKD sala A
Przewodniczący Sesji: Teresa Matthews-Brzozowska, Grażyna Olchowik, Alicja Sekula
Czas trwania prezentacji 15 min + 5 min dyskusja
09:40-10:00
Zaburzenia słuchu w sekwencji Pierr´a Robina
Teresa Matthews-Brzozowska, Patrycja Przybylska, Maja Matthews-Kozanecka
10:00-10:20
Szanse i zagrożenia na rynku usług protetyki słuchu - aspekt ekonomiczny
Mateusz Tomaszewski
10:20-10:40
Rozumienie mowy w szumie w implancie ślimakowym
Michał Karlik (Poznań)
10:40-11:00
Aspekt psychologiczny protezowania niedosłuchów u pacjentów leczonych onkologicznie
Majchrzak Ewa, Podolak Alicja, Komar Dariusz, Michalska-Piechowiak Teresa (Poznań)
11:00-11:20
Guzy kąta mostowo-móżdżkowego w protetyce słuchu
Teresa Michalska-Piechowiak, Dariusz Komar, Ewa Majchrzak, Wojciech Golusiński (Poznań)
11:20-11:40
Optometryczny dobór korekcji do bliży u presbyopów
Katarzyna Perz-Juszczyszyn (Poznań)
11:40-12:00
Przerwa kawowa
12:00-13:30
Sesja II - I Forum Młodych Badaczy - CKD sala A
Przewodniczący Sesji: Dorota Hojan-Jezierska, Leszek Kubisz, Piotr Świdziński
Czas prezentacji 10 min
12:00-12:10
Dlaczego audiometria mowy powinna być wykonana przed dopasowaniem aparatów słuchowych u chorych po leczeniu radiochemioterapią
Natalia Sobocińska, Jakub Pazdrowski (Poznań)
12:10-12:20
Systemy wspomagające słyszenie FM i 2.4 GHz, przegląd aktualnych możliwości technicznych i możliwości konfiguracji
Estera Brzycka, Olgierd Stieler (Poznań)
12:20-12:30
Analiza wybranych aplikacji mobilnych do pomiaru progów słyszenia
Paulina Kulas, Wawrzyniec Loba, Dorota Hojan-Jezierska (Poznań)
12:30-12:40
Kompresja i transpozycja częstotliwości dźwięku w aparatach słuchowych
Aleksandra Marchewka, Dariusz Komar (Poznań)
12:40-12:50
Wpływ szumu szerokopasmowego i wąskopasmowego na rozumienie mowy u pacjentów zaimplantowanych wszczepami ślimakowymi
Anna Serafin, Michał Karlik (Poznań)
12:50-13:00
Ocena powtarzalności wyników pomiarów charakterystyki ucha zewnętrznego (in-situ) wyznaczanych różnymi metodami
Iwona Zarzycka, Anna Majewska (Poznań)
13:00-13:10
Wpływ głębokości i rodzaju niedosłuchu na zaburzenia artykulacyjne u dzieci
Paulina Brzychczy, Waldemar Wojnowski (Poznań)
13:10-13:20
Skośny rozszczep twarzy, Tessier typu 4 - leczenie chirurgiczne i ortodontyczne w aspekcie audiologicznym
Magdalena Kołatuch, Nadia Przygocka, Teresa Matthews-Brzozowska, Artur Matthews-Brzozowski, Marta Urbaniak-Olejnik, Dorota Hojan-Jezierska (Poznań)
13:20-13:30
Dyskusja
13:30-13:50
Zamknięcie konferencji, wręczenie nagród I Forum Młodych Badaczy
aktualizacja: 2019-04-08