menu

I Forum Młodych Badaczy

Tematy posterów

1.
Programy automatyczne i manualne w aparatach słuchowych
Natalia Małolepsza, Dariusz Komar (Poznań)
2.
Współpraca aparatów słuchowych z telefonami
Mateusz Roszak, Dariusz Komar (Poznań)
3.
Analiza drgań czaszki wywołanych wibratorem kostnym (aparatem słuchowym na przewodnictwo kostne)
Marlena Strzelczyk, Anna Majewska, Weronika Kawałkiewicz (Poznań)
4.
Terapia szumów usznych - porównanie wybranych aplikacji mobilnych
Marta Waloch, Anna Majewska (Poznań)
5.
Porównanie parametrów akustycznych indywidualnych wkładek usznych w zależności od kształtu i materiału
Zuzanna Nowacka, Dorota Hojan-Jezierska, Marta Urbaniak-Olejnik, Poznań)
6.
Systemy opieki zdrowotnej w zakresie opieki nad ludźmi niedosłyszącymi w Europie
Anna Wiśniewska, Dorota Hojan-Jezierska (Poznań)
7.
Porównanie wyników pomiarów tympanometrii klasycznej u osób z prawidłowym słuchem z wykorzystaniem tympanometrów trzech różnych producentów
Teresa Pieszkur, Leszek Kubisz, Marta Urbaniak-Olejnik (Poznań)
8.
Rozwój technologii implantów ślimakowych i procesorów mowy na podstawie urządzeń firmy Cochlear
Justyna Lipińska, Maciej Stieler (Poznań)
9.
Badanie absorbancji i częstotliwości rezonansowej ucha środkowego za pomocą tympanometrii szerokopasmowej u pacjentów ze słuchem prawidłowym
Małgorzata Kaźmierczyk, Maciej Stieler (Poznań)
10.
Analiza zapisu fali I w badaniu ABR
Kamil Stec, Alicja Sekula (Poznań)
11.
Multidyscyplinarne podejście do leczenia i opieki nad dzieckiem niedosłyszącym
Mariola Lis, Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań)
12.
Tympanometria szerokopasmowa u osób prawidłowo słyszących w różnych grupach wiekowych
Łucja Zielińska, Piotr Świdziński (Poznań)
13.
Analiza i ocena pomiarów natężenia głosu u osób dorosłych
Adrianna Olszewska, Piotr Świdziński (Poznań)
14.
Próba oceny czasu wskazywania desygnatu u dzieci w zależności od poziomu natężenia bodźca
Ksymena Tomasik, Michał Karlik (Poznań)
15.
Zasady maskowania w badaniach audiologicznych u chorych leczonych onkologicznie
Elżbieta Dudek, Piotr Pieńkowski (Poznań)
16.
Analiza wyników badań impedancji akustycznej w odniesieniu do stanu klinicznego pacjentów z nowotworami głowy i szyi
Dagmara Jarmuż, Anna Wegner (Poznań)
17.
Badanie świadomości potrzeby profilaktyki narządu słuchu w grupie uczniów szkół średnich
Beata Obiała, Anna Marcinkowska Gapińska, Manuela Schlaffke (Poznań)
aktualizacja: 2019-04-08